Kam na výlet v okolí Košíc

Košice sú nádherné mesto, ktoré ponúka veľmi zaujímavé turistické atrakcie. Celkovo vzhľad mesta a jeho kultúrna charakteristika mu dopomohla ku oceneniu ktoré si právom toto mesto zaslúžilo.V tomto článku si postupne rozpíšeme najznámejšie pamiatky mesta Košice.

 

  1.    Dolná brána

Tento systém hradieb pomáhal chrániť Košice pred rôznymi bitkami, povstaniami ale hlavne pred zvýšeným Tureckým nebezpečenstvom. Vďaka tomuto opevneniu sa toto mesto stalo jedným s najvýznamnejších habsburských pevností. Keď nátlak vojísk pominul, tieto hradby stratili svoj význam a boli demontované. No napriek tomu sa niektoré časti zachovali dodnes. Podzemné chodby vás určite očaria.

2.  Župný dom

Kedysi na tento parcele stávali dva honosnejšie meštianske domy. Dnes tu stojí Župný dom ktorý neprojektoval architekt cisárskej komory vo Viedni Ján Langer. Celý dom je navrhnutý v barokovo-klasickom štýle.  Výstavba domu začala už v roku 1997 no do poslednej podoby ako ju môžeme vidieť dnes s drobnými úpravami ho priviedol inžinier Gustáv Markóm podľa projektu Vojtecha Gerstera. V roku 1975 bola vykonaná generálna oprava a prestavba na múzeum.

Čo sa týka využívania Župného domu bol súčasťou majetku Abovsko- turnianskej župy. V roku 1945 ho niekoľko týždňov využívala vláda Česko- Slovenskej republiky dočasne sídliaca v Košiciach. V zasadacej sieni vyhlásili 5. apríla 1945 Košický vládny program.

Župný dom bol neskôr vyhlásený ako národná kultúrna pamiatka a dnes v ňom sídli Galéria Júliusa Jakobyho.

3.      Urbanova Veža

Je zvonica Dómu sv. Alžbety zasvätená sv. Urbanovi (patrónovi vinohradníkov). V roku 1970 bola vyhlásená za národnú pamiatku.  Mesto Košice zachvátil veľký požiar pri ktorom vyhorela veža aj dóm a zvony sa roztavili. Tie sa neskôr zliali a v roku 1557 z nich vznikol nový obrovský zvon Urban vážiaci 5 ton.

Ďalší požiar v roku 1996 zničil zvon Urban a strechu veže ktorá sa zrekonštruovala v rokoch 1967-1971 do podoby akú môžeme vidieť dnes. V roku 1994 došlo ku privatizácií a veža sa dostala ku pôvodnému majiteľovi – cirkvi.  Tá ju najskôr prenajímala ako bar, no od roku 2004 tu sídli múzeum voskových figurín, ktoré súvisia s históriou mesta. Urban ktorý bol poškodený požiarom bol poskladaný z úlomkov a od 1989 je vystavený pred vežou.

4.      Štátne divadlo

Sídli v budove bývalej stredovekej radnici, ktorá sa nepoužívala od konca 16. storočia a tak tu zriadili kaviareň ktorá sa stala spoločenským centrom.

V roku 1788 bola otvorená do prevádzky prvá budova Košického divadla aj napriek tomu, že celá budova bola dokončená o dva roky neskôr. Divadelné hry sa spočiatku hrávali iba v nemeckom jazyku, no neskôr sa začali hrať aj v maďarčine. Pravdepodobne prvé predstavenie bola opera Únos zo Serailu od Wolfganga Amadea Mozarta. Divadelné predstavenia v sále si mohlo pozrieť približne 500 divákov.

V budove bolo neskôr v roku 1828 zriadené kasíno kde sa stretávala uzavretá spoločnosť no v roku 1894 bola budova uzavretá z bezpečnostných dôvodov.

Budova ktorú môžeme vidieť dnes bola slávnostne otvorená 28. septembra 1899 podľa plánov architekta Adolfa Lánga.

Prelomový rok bol 1920 kedy vzniklo Slovenské národné divadlo v Bratislave, a práve to zahájilo svoju prvú hru Hana práve v priestoroch Košického divadla. Budovu v Bratislave malo totiž prenajatý maďarský súbor. Slávu si však dlho neužilo pretože kvôli hospodárskym ťažkostiam bolo toto divadlo uzatvorené.  O pár rokov neskôr 1937 bolo znovuotvorené ako samostatné oddelenie bratislavského národného divadla. Avšak 1938 pripadli Košice Maďarsku a prišli o svoj divadelný súbor.

Od roku 1995 bolo premenované na Štátne divadlo v Košiciach ktoré v 90. rokoch prešlo rozsiahlou rekonštrukciou.

5.     Katova bašta a Rodošto

Jeho pôvodné pomenovanie bolo barbakán ktoré sa 19. storočí zmenilo na baštu. Sú to pozostatky Košického mestského opevnenia. V roku 1441 ju nechal vybudovať kapitán Košíc Ján Jiskra z Brandýsa v službách kráľa Ladislava Pohrobka ktorý sa podieľal na spevňovaní aj ostatných častí hradieb. V období 1461 a 1471 sa táto bašta výrazne zmenila na delostrelecké teleso s desiatimi delovými komorami. Jeho hlavnou úlohou bolo tlmiť delostrelecké nálety.

V súčasnej dobe sa priestory využívajú ako výstavisko stálej expozície Východoslovenského múzeá. Expozícia je venovaná osobe Františkovi II. Rákocziho a tiež povstaniam ktoré viedol, približuje to jeho život vo vyhnanstve.

Expozíciu dopĺňajú dobové zbrane, muníciu, výtvarné diela alebo rôzne iné predmety súvisiace s osobou kniežaťa.

6.     Máraiho socha

Tento významný maďarský spisovateľ a novinár sa narodil v Košiciach. Jeho pôvodné meno je  Sándor Grosschmidt. Patrí medzi najvýznamnejších autorov európskej literatúry 20. storočia. Po svojej smrti dostal umelecké vyznamenanie Kossuthovu cenu. Vo svojich dielach sa rád často vracal ku svojmu rodnému mestu Košice, ktoré opustil vo svojich 18 rokoch. Jeho diela sú prekladané do vyše 50 jazykov a sú predávané v celom svete.

7.     Seminárny kostol

Nachádza sa v centre mesta a je druhý najstarší zachovaný kostol v Košiciach. Pôvodne bol vystavaný v gotickom štýle no neskôr ho prestavali do barokového. Po požiari v roku 1333 kostol nechala vystavať pre rád františkánov rodina pánov z Perína (Perényiovcov).

Kostol bol zasvätený sv. Mikulášovi a vďaka zachovaniu niektorých gotických prvkov je zrejmé že mal gotickú výzdobu.  Po požiari v roku 1556 slúžil kostol ako vojenský sklad. Keď sa objekt vrátil františkánom celý ho opravili a nanovo vysvätili sv.  Antonovi Paduánskemu.

V súčasnosti už v meste františkáni nesídlia. Svoju popularitu znovu nadobudol po návšteve Jána Paula II. v roku 1995 ktorý v Košiciach chvíľu pobudol.  Vykonávajú sa v ňom celoročné omše ale aj rôzne vianočné koncerty.

8.  Synagoga na Zvonárskej ulici

Postavená bola v roku 1883 na mieste kde predtým bola malá modlitebňa v roku 1899 staviteľom Jánom Balogh-om.

Vo vnútri budovy môžete nájsť nástenné maľby v maurskom štýle, vybavenie bytu kde sídlil šochet ( zabíjal a predával mäso zo zvierat )  košér kuchyňu a radnicu, kanceláriu a zdravotné stredisko obce.

Israel Mayer bol prvým židom ktorý dostal povolenie od mesta aby sa tu mohol usadiť aj to pred hradbami. Jeho príchod sa datuje k roku 1784. Židia pribúdali a tradične sa spolu usadzovali okolo Zvonárskej ulice, kde si zo starej sýpky postavili modlitebňu.

9. Kaplnka svätého Michala

Táto gotická stavba postavená v druhej polovici 14. storočia patrí medzi najstaršie pamiatkové stavby Košíc. Pôvodne cintorínska kaplnka, ktorá bola vysvätená Michalovi archanjelovi (patrónovi zosnulých) prešla niekoľkými reštauratérskymi činnosťami a rekonštrukciami. Posledná rekoštrukcia prebiehala od 1998-2006 a vďaka tejto rekonštrukcií získala cenu Fénix za najlepšie zrekonštruovanú pamiatku roka.

10. Univerzitný kostol sv. Trojnice

Veľmi zaujímavo a dobov vyzdobený interiér nájdete práve v tomto barokovom kostole. Kedysi na jeho mieste sídlil kráľovský dom, ktorý fungoval ako významná hospodárska inštitúcia kráľovskej komory. Približne v 16. až 17. storočí tu bola kaplnka pre jezuitov alebo tzv. misionárov. Práve troch umučili hajdúsi Juraja Rákócziho a to menovite: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Táto katastrofa otriasla celým mestom a vďaka manželke (Žofia Báthory) Juraja II. Rákócziho, vznikol na zbúranisku starého kráľovského domu kostol pre jezuitov. Úplne dokončený bol v roku 1681 a v tomto období tu vyrástla prvá košická univerzita a rôzne školy.

Dominikánsky kostol

Okrem toho že patrí medzi najstaršie pamiatky v Košiciach je aj najvyššou historickou budovou v tomto meste.  Tento kostol bol postavený rádom dominikánskych mníchov približne v roku 1920. V písomnej správe bol prvý krát spomínaný v roku 1303.  Keď v Košiciach v roku 1556 vypukol požiar, tento kostol bol v takom biednom stave že slúžil ako smetisko a neskôr ako sklad obilia. Opravený bol v roku 1699 no v roku 1846 ho zastihol ďalší požiar. Nakoniec bol znovu opravený pričom postupne prechádzal rekonštrukciami približne 50 rokov. Čo je na tomto kostole veľmi zaujímavé je strop, ktorý pôsobí ilúziou ako keby nemal strechu a človek má pocit že sa pozerá priamo do neba. Okrem fresiek a malieb na stenách vás tento kostol môže zaujať podzemnými rozľahlými pivnicami a kryptami pod Dominikánskym námestím.

Synagóga na Puškinovej ulici

Táto ortodoxná synagóga ktorú postavili židia v Košiciach si prešla privatizáciou no nakoniec ju mesto vrátilo naspäť židom. V časoch kedy bola postavená žilo v meste približne 20% židov z celkového počtu obyvateľov vtedy približne 54000, čo sa podpísalo na bohatej výstavbe zaujímavých architektonických budov a kostolov. Vedľa synagógy sa nachádza židovská škola. Synagóga je zdobená historickými prvkami a orientálnej architektúry spolu s prvkami moderny, predovšetkým kubizmu. Keďže sa ani Košice nevyhli transportom do koncentračných táborov, židia sa zhromažďovali v tejto synagóge a dodnes sa zachovali odkazy písané ceruzkami pred ich odchodom do koncentračných táborov.

Immaculata v Košiciach

Súsošie ktoré môžete vidieť na hlavnej ulici sa volá immaculata alebo tiež nazývaný mórový stĺp stojí na mieste niekdajšieho popraviska. Obyvatelia mesta dali tento stĺp postaviť v rokoch 1722-1723  ktorý bol venovaný obetiam moru ktorý v Košiciach vypukol. Trvalo približne jeden rok kým sa mesto dalo dokopy a tento 14 metrový stĺp, ktorý má na vrchole plastiku Panny Márie má mesto chrániť pred biedou a utrpením. Toto barokové sochárske dielo bolo strážené cez deň aj v noci strážcom a opatrovateľom sochy, aby sa predišlo jeho poškodzovaniu. Raz sa tu stal incident kedy klavínsky farár pripevnil na sochu hanlivý nápis a skoro ho postihol trest smrti, no nakoniec bol poslaný do vyhnanstva.

Pre približnú orientáciu v meste môžete použiť túto mapu, ktorá pekne zobrazuje rozloženie niektorých pamiatok v meste. Prípadne si môžete naplánovať trasu na pešo alebo autom.